bao-ve-tai-khoan-facebook

Bảo vệ tài khoản facebook chống bị hack

Hiện nay có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng mất kiểm soát tài khoản facebook, có thể nói rằng tài khoản bị hack và bị kiểm soát bởi hung thủ. Bạn thường là nạn nhân bị tấn công bởi những phần mềm độc hại và chúng dùng tài khoản của bạn nhằm thực hiện mục đích cá nhân.

Continue reading